Akce

Seznam akcí konaných v rámci projektu Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů. Informace na stránkách (včetně studijních materiálů) jsou průběžně doplňovány.