Odborný seminář: Elektrochemická analýza biomakromolekul

25. 2. 2015, 15.00 – 16.30 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)

Emil Paleček, Biofyzikální ústav, Akademie věd ČR, Brno

Profesor Paleček patří mezi přední české vědce v oblasti přírodních věd. Svými pracemi položil základ pro obor elektrochemie nukleových kyselin. Tento obor patří v současnosti ke slibně se rozvíjející vědecké ob- lasti základního výzkumu a nabízí praktické využití v medicíně 21. století i dalších oborech. Českou hlavu získal v roce 2014 za chemii, za celoživotní dílo a výzkum v oboru elektrochemie nukleových kyselin.