Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů

Cílem projektu je růst odborné úrovně a zvýšení konkurenceschopnosti a to jak vědeckých pracovníků v základním výzkumu, tak i specialistů z praxe v oblasti nanosystémů. Projekt vede k přípravě všestranně erudovaných odborníků a to jednak odborně, tak i na úrovni transferu technologií do praxe, marketingu a ochrany duševního vlastnictví v oblasti nanosystémů. Projekt je určen vědeckým a výzkumným pracovníkům, kteří působí na pracovištích UP, pracovištích sdružených v ČNK (Český nanotechnologický klastr) a v příbuzných pracovištích a podnicích v regionu.

Připravované akce

Žádné další akce zatím nejsou naplánovány.

Proběhlé akce včetně studijních materiálů.