Odborný seminář: Slovo o chemii u nás a ve světě

26. 3. 2014, 12.30 – 13.30 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h. c. mult.; prof. Josef Michl; prof. Pavel Hobza

Rudolf Zahradník je bývalý předseda Akademie věd České republiky a zakladatel Učené společnosti České republiky. Je průkopníkem české výpočetní a kvantové chemie a jedna z nejvýznamnějších postav v historii české vědy. Byl vyznamenán mnoha oceněními, včetně Zlaté oborové plakety J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách, Votočkovy medaile, Zlaté medaile Univerzity Karlovy a Zlaté medaile Slovenské chemické společnosti.

Dokumenty