Workshop: Fe Mössbauerova spektroskopie a její přínos při studiu železo obsahujících nanosystémů

21. 10. 2011, 9.00 – 15.00 Vědecko-technický park UP, Areál Holice, Šlechtitelů 27, Olomouc (mapa)
Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.; doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Dokumenty

Závazná přihláška

Na tuto akci se už není možné přihlásit.

Studijní materiály

Fotogalerie…

…se nachází na samostatné stránce.