Odborný seminář: Mechanismy genomové integrity a buněčného cyklu a jejich význam v biologii a medicíně

2. 3. 2016, 15.00 – 16.00 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)
Jiří Bártek

Profesor Bártek se věnuje především výzkumu regulačních mechanismů dělení nádorových buněk a mechanismů vedoucích ke vzniku nádorů. Je autorem téměř 400 původních vědeckých prací a článků a s více než 41 tisíci cita‐ cemi je jedním z nejvíce citovaných vědců českého původu v oblasti biologických a medicínských věd. V roce 2005 a 2007 byl Jiří Bartek nominován na cenu Patria ‐ cenu Unipetrol, a. s., udělovanou za mimořádné zásluhy v ob‐ lasti základního nebo aplikovaného výzkumu. Jiří Bartek je držitelem ceny Dánské asociace pro výzkum nádorů (1998), ceny Alfreda Benzonse (2002), ceny Novo Nordisk (2003), medaile G. J. Mendela za biologické vědy (2003).