O projektu

Základní popis

Cílem projektu je růst odborné úrovně a zvýšení konkurenceschopnosti a to jak vědeckých pracovníků v základním výzkumu, tak i specialistů z praxe v oblasti nanosystémů. Projekt vede k přípravě všestranně erudovaných odborníků a to jednak odborně, tak i na úrovni transferu technologií do praxe, marketingu a ochrany duševního vlastnictví v oblasti nanosystémů. Projekt je určen vědeckým a výzkumným pracovníkům, kteří působí na pracovištích UP, pracovištích sdružených v ČNK (Český nanotechnologický klastr) a v příbuzných pracovištích a podnicích v regionu. Projekt má za cíl zpřístupnit integrální pohled na oblast nanosystémů cílové skupině a dále vzdělat cílovou skupinu v oblasti transferu technologií do praxe, marketingu a ochraně duševního vlastnictví. Tímto postupem tak projekt směřuje ke zvýšení konkurenceschopnosti cílové skupiny a nepřímo i celého regionu.

Hlavní cíle

Cílem projektu je integrace pohledů a zefektivnění komunikace mezi třemi odbornými týmy, které v současné době působí na pracovištích UP, a dále vzdělávání cílové skupiny v níže popsaných oblastech s akcentem na společné téma „nanosystémy“. Momentálně působí na UP tři týmy, které se věnují:

  1. přípravě, charakterizaci a aplikacím nanomateriálů
  2. přípravě, charakterizaci a uplatnění komplexních sloučenin v biodisciplínách a materiálovém výzkumu
  3. teoretickému studiu struktury a dynamiky biosystémů a mezimolekulovým interakcím

Ve snaze zvýšit svou konkurenceschopnost se tyto týmy dohodly na intenzifikaci vzájemné spolupráce, která by měla být realizována ve dvou rovinách:

  1. Především vstupem do společného projektu OP VK 2.3. Tato integrace a efektivní komunikace povede k výraznému zvýšení potenciálu v oblasti vědy a výzkumu.
  2. V druhé rovině je cílem projektu posílení schopnosti členů týmů a celé cílové skupiny v oblasti transferu znalostí a technologií do průmyslové sféry.

Další aktivitou projektu, která povede ke vzdělávání v oblasti marketingu, transferu technologií a ochraně duševního vlastnictví a která je nezbytná pro úspěšný transfer do průmyslové sféry, je realizace odborných seminářů, školení, workshopů a přednášek.

Odborní garanti

  1. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC.
  2. doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. (bionanosystémy, design a počítačové simulace)
  3. prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. (syntéza a charakterizace komplexních sloučenin a nanosystémů)

Harmonogram klíčových aktivit

 2009
 I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. IX.X.XI.XII.
LETNÍ ŠKOLA -           o   
SEMINÁŘ - S          o o
WORKSHOP - WS          o o
ODBORNÝ SEMINÁŘ - K            o 
 2010
 I.II.III.IV.V.VI. VII.VIII.IX.X.XI.XII.
LETNÍ ŠKOLA -           o   
SEMINÁŘ - S ooo oo   o o
WORKSHOP - WS  o o      o  
ODBORNÝ SEMINÁŘ - K            o 
PŘEDNÁŠKY PRO SŠ A VŠ STUDENTY -   o           
 2011
 I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.
LETNÍ ŠKOLA -           o   
SEMINÁŘ - S oo ooo    o o
WORKSHOP - WS    o o    o o
ODBORNÝ SEMINÁŘ - K            o 
PŘEDNÁŠKY PRO SŠ A VŠ STUDENTY -   o           
 2012
 I.II.III.IV.V. VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.
SEMINÁŘ - S o o          
PŘEDNÁŠKY PRO SŠ A VŠ STUDENTY -  o           
KONFERENCE - KONF     o