Odborný seminář: Meteority a jejich rodokmen

24. 2. 2016, 15.00 – 16.00 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)
Jiří Grygar

Jiří Grygar je autorem více než dvou set odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spek‐ troskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová astrofyzika) i celé řady populárně naučných knih a vzdělávacích pořadů. Napsal též mnoho článků v novinách či na internetu a často vystupuje v rádiu a tele‐ vizi. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a následně zveřejňuje tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd, později Kozmos).