Odborný seminář: Svět nekovalentních interakcí

22. 4. 2015, 15.00 – 16.30 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)

Pavel Hobza, Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd ČR, Praha a UP Olomouc

Proslulost si profesor Hobza získal především díky objevu nepravé vodíkové vazby. Tím vzbudil ve světové vědecké obci velký ohlas, neboť do té doby se předpokládalo, že v oblasti vodíkových vazeb není možné dojít k novým poznatkům. Profesor Hobza zpochybnil do té doby nejzákladnější dogma vodíkové vazby a jeho teo- rii brzy potvrdily i laboratorní experimenty. K jeho dalším významným vědeckým počinům patří také objasnění role patrových interakcí v DNA a proteinech a také vysvětlení úlohy disperzní energie v biomakromolekulách. Českou hlavu získal v roce 2008 za chemii, za celoživotní dílo a výzkum ve výpočetní chemii – obor nekovalentní interakce a jejich aplikace na biologické problémy.