Odborný seminář: Chemie života

15. 4. 2015, 15.00 – 16.30 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)

Josef Koutecký, 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha

Profesor Koutecký je zakladatelem zcela nového oboru - dětské onkologie. Tento obor nejen založil a vy- budoval, ale také institucionalizoval a v roce 1987 byl jmenován vůbec prvním českým profesorem pro obor onkologie. Nesmírně si váží dobrých vztahů mezi lidmi. A totéž platí i pro vztah lékař-pacient. Podle jeho slov:“ V medicíně jsou samozřejmě kromě vědomostí asi dvě nejdůležitější věci. A to je slovo a dotyk.“ Českou hlavu získal v roce 2009 za lékařství, za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie.