Odborný seminář: MODIFIKOVANÉ NUCLEOTIDY A NUKLEOSIDY JAKO CYTOSTATIKA A ZÁKLADNÍ KAMENY MODIFIKOVANÝCH NUKLEOVÝCH KYSELIN

22. 3. 2017, 15.00 – 16.00 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)
Michal Hocek

Profesor Michal Hocek je vedoucím seniorské výzkumné skupiny oboru bioorganické a medicinální chemie v Ústavu orga- nické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze a profesorem organické chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Odborně se věnuje především medicinální chemii a chemické biologii nukleových bází, nukleosidů, nukleotidů a nukleových kyselin, a zabývá se i aplikacemi reakcí katalyzovaných přechodnými kovy v organické syntéze.

Dokumenty