Odborný seminář: Úspěšná historie výzkumu antivirálních léků

11. 3. 2015, 15.00 – 16.30 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)

Antonín Holý (přednáší Zdenek Havlas), Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd ČR, Praha

Vynikající český organický chemik světové pověsti se věnoval celý svůj život přípravě modifikovaných složek nukleových kyselin. Profesor Holý dokázal látky nejen připravovat, ale i získat partnery pro jejich biologické testování a posléze komerční partnery pro přípravu léků z těchto látek. Tak se jeho látky staly základem dnes nejdůležitějších léků v boji proti AIDS (Viread, Truvada, Atripla) a žloutence typu B (Hespe- ra). Českou hlavu získal Antonín Holý v roce 2007 za chemii, za vývoj nových preparátů využitelných v boji proti AIDS a dalším závažným chorobám.