Seminář: Voltametrická speciace Fe a V v nanomateriálech

27. 10. 2010, 12.45 – 14.45 Olomouc, tř. 17. listopadu 12, místnost 2.001 (mapa)
RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.

Dokumenty

Závazná přihláška

Na tuto akci se už není možné přihlásit.

Studijní materiály

Fotogalerie…

…se nachází na samostatné stránce.