Odborný seminář: Funkční modifikace povrchů nanočástic - habilitační přednáška

19. 9. 2014, 14.00 – 15.00 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, místnost 6.014 (mapa)
RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.

Anotace: V průběhu přednášky bude demonstrován vliv modifikací povrchů nanočástic různého typu (stříbra, zlata, železa a kvantových teček) na jejich charakteristické vlastnosti. Zdůrazněn bude zejména důvod, způsob a možnosti modifikací povrchů jednotlivých nanočástic s ohledem na jejich aplikace. Bez povšimnutí nezůstanou jak přípravy a mechanismy vzniku příslušných nanočástic, tak i techniky pro jejich patřičnou charakterizaci.

Dokumenty