Odborný seminář: EGYPTOLOGIE A CHEMIE

15. 3. 2017, 15.00 – 16.00 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)
Miroslav Bárta

Profesor Miroslav Bárta vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor egyptologie. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří archeologie a historie 3. a 2. tis. př. Kr. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplex- ních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého zákona. Kromě archeologické činnosti v Egyptě (od roku 1991) vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002–2003, od roku 2003 vede výzkumy v egyptské Západní poušti a o dva roky později se stal zástupcem vedoucího výzkumu lokality Abúsír. V roce 2009 začal s výzkumy i v Súdánu.

Dokumenty