Odborný seminář: SVĚTLO A CHEMIE

5. 4. 2017, 15.00 – 16.00 PřF UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc, aula (mapa)
Dana Nachtigallová

Dr. Dana Nachtigallová působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze jako vědecký pracovník ve výzkumném týmu profesora Pavla Hobzy v oblasti výpočetní chemie. Odborně se věnuje teoretickému popisu mechanismu přenosu elektronu a excitační energie v systémech více chromoforů.

Dokumenty